Muaffak

Muaffak

BARRU / Sekejap CUEKku menjadi HUMORIS, dan sekejap HUMORISku menjadi CUEK.