Muaffak
Muaffak
Muaffak

Muaffak

  • BARRU

Sekejap CUEKku menjadi HUMORIS, dan sekejap HUMORISku menjadi CUEK.