Hobi Cabe

Hobi Cabe

Cabe itu panas, pedas, dan bikin keringetan. Tapi tanpa cabe, kaya kurang???