Pinterest
배진영 (Bae JinYoung)

"You stole my heart, but i'll let you keep it" ♡WannaOne♡ jinyoung

옹성우 (Ong Seongwoo)

Wanna One – tân binh 'khủng long' sắp debut có nhan sắc thần thánh đến mức nào?


More ideas