Kitchen Mug by Kathrin Legg - $15.00

Kitchen Mug by Kathrin Legg - $15.00

Sun Shower by Kathrin Legg #illustration #art

Sun Shower by Kathrin Legg #illustration #art

Dear Elise by Kathrin Legg cute village illustration

Dear Elise by Kathrin Legg cute village illustration

Be Awesome Today by Kathrin Legg

Be Awesome Today by Kathrin Legg

Arrow Pattern Cushion by Kathrin Legg

Arrow Pattern Cushion by Kathrin Legg

Mushroom Field Postcard by Kathrin Legg

Mushroom Field Postcard by Kathrin Legg

Love Birds iPhone 4 Cases by Kathrin Legg

Love Birds iPhone 4 Cases by Kathrin Legg

Say YES to new Adventures by Kathrin Legg

Say YES to new Adventures by Kathrin Legg

Balloons Note Book by Kathrin Legg

Balloons Note Book by Kathrin Legg

Emerald Green by Kathrin Legg Dinner Plates

Emerald Green by Kathrin Legg Dinner Plates

Pinterest
Cari