More ideas from Arianti
K E E K. — #F2E6D9 ig: 94mlk - tumblr: 94mlk / o94

K E E K. — #F2E6D9 ig: 94mlk - tumblr: 94mlk / o94

một người thích một người không phải ngu xuẩn, nhưng hai người thích nhau mà không nói chính là ngu ngốc.

một người thích một người không phải ngu xuẩn, nhưng hai người thích nhau mà không nói chính là ngu ngốc.