Kitab Terjemah Berjilid

kumpulan buku-buku Islam terjemah Indonesia berjilid yang bermanfaat yang membahas berbagai cabang ilmu baik hadits, fikih, aqidah, dan sebagainya.
16 Pin2 Pengikut
Semangat ibadah seorang muslim akan tumbuh bila janji pahala dan indahnya balasan bertabur di hatinya. Sebaliknya rasa takut kepada Allah akan semakin kuat, jika dia mengetahui ancaman dan dosa melakukan perbuatan yang dilarang Allah dan RasulNya.  Ini merupakan kumpulan hadits-hadits Rasulullah a tentang Targhib (anjuran, dorongan, motivasi, janji pahala, balasan, surga) dan Tarhib (ancaman, peringatan, pantangan, akibat buruk, dosa dan neraka)

Semangat ibadah seorang muslim akan tumbuh bila janji pahala dan indahnya balasan bertabur di hatinya. Sebaliknya rasa takut kepada Allah akan semakin kuat, jika dia mengetahui ancaman dan dosa melakukan perbuatan yang dilarang Allah dan RasulNya. Ini merupakan kumpulan hadits-hadits Rasulullah a tentang Targhib (anjuran, dorongan, motivasi, janji pahala, balasan, surga) dan Tarhib (ancaman, peringatan, pantangan, akibat buruk, dosa dan neraka)

Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah seorang tokoh paling berpengaruh sepanjang masa. Kesempurnaan akhlak yang ada pada beliau tentu merupakan penjelmaan konkrit dari ajaran yang beliau bawa kepada umat manusia.  Para pembaca akan segera menyadari ketika mulai membaca bahwa ternyata kitab monumental karya ulama hadits, al-Imam al-Bukhari ini demikian lengkap membahas tentang adab Islam.

Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah seorang tokoh paling berpengaruh sepanjang masa. Kesempurnaan akhlak yang ada pada beliau tentu merupakan penjelmaan konkrit dari ajaran yang beliau bawa kepada umat manusia. Para pembaca akan segera menyadari ketika mulai membaca bahwa ternyata kitab monumental karya ulama hadits, al-Imam al-Bukhari ini demikian lengkap membahas tentang adab Islam.

Tak ada yang meragukan keahlian Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah dalam penelitian hadits, salah satu karya besar beliau dalam bidang ilmu hadits adalah Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah yang kemudian dikenal dengan Ash-Shahiihah.  Ash-Shahiihah adalah hadits-hadits yang beliau kumpulkan dari berbagai kitab hadits yang haditsnya berderajat Hasan dan Shahih.  Ukuran: 17 x 24 cm (Hard Cover) Penulis : Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Penerbit: Pustaka Imam Asy Syafi'i

Tak ada yang meragukan keahlian Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah dalam penelitian hadits, salah satu karya besar beliau dalam bidang ilmu hadits adalah Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah yang kemudian dikenal dengan Ash-Shahiihah. Ash-Shahiihah adalah hadits-hadits yang beliau kumpulkan dari berbagai kitab hadits yang haditsnya berderajat Hasan dan Shahih. Ukuran: 17 x 24 cm (Hard Cover) Penulis : Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Penerbit: Pustaka Imam Asy Syafi'i

Para sahabat adalah manusia terbaik setelah para Nabi, dan generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi. Mereka adalah manusia yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling baik keadaannya. Mereka telah dipilih Allah untuk mendampingi Nabi-Nya dan menegakkan agama-Nya. Mencintai mereka termasuk bagian dari agama, dan membencinya termasuk kekufuran, kemunafikan dan kejahatan.  Ukuran: 16 x 24 cm (Hard Cover) Penulis: Syaikh Mahmud Al-Mishri Penerbit: Pustaka Ibnu Katsir

Para sahabat adalah manusia terbaik setelah para Nabi, dan generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi. Mereka adalah manusia yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling baik keadaannya. Mereka telah dipilih Allah untuk mendampingi Nabi-Nya dan menegakkan agama-Nya. Mencintai mereka termasuk bagian dari agama, dan membencinya termasuk kekufuran, kemunafikan dan kejahatan. Ukuran: 16 x 24 cm (Hard Cover) Penulis: Syaikh Mahmud Al-Mishri Penerbit: Pustaka Ibnu Katsir

Kedudukan akidah dan rukun iman amat penting dalam ajaran Islam. Ibarat sebuah bangunan, akidah adalah fondasi dan rukun iman adalah tiangnya. Adapun ibadah, akhlak, dan ajaran lainnya sebagai pelengkap serta penghias bagian atas bangunan tersebut. Sedemikian pentingnya kedudukan akidah dalam Islam membuat Nabi Muhammad mendakwahkannya lebih dari setengah masa kenabian beliau di Makkah, selama 13 tahun.

Kedudukan akidah dan rukun iman amat penting dalam ajaran Islam. Ibarat sebuah bangunan, akidah adalah fondasi dan rukun iman adalah tiangnya. Adapun ibadah, akhlak, dan ajaran lainnya sebagai pelengkap serta penghias bagian atas bangunan tersebut. Sedemikian pentingnya kedudukan akidah dalam Islam membuat Nabi Muhammad mendakwahkannya lebih dari setengah masa kenabian beliau di Makkah, selama 13 tahun.

Buku Fatwa-Fatwa Terkini merupakan kumpulan fatwa-fatwa atau tanya jawab masalah-masalah agama dari beberapa ulama yang berkompeten, yang didalamnya terdapat mutiara-mutiara fatwa yang sangat dibutuhkan kaum muslimin.

Buku Fatwa-Fatwa Terkini merupakan kumpulan fatwa-fatwa atau tanya jawab masalah-masalah agama dari beberapa ulama yang berkompeten, yang didalamnya terdapat mutiara-mutiara fatwa yang sangat dibutuhkan kaum muslimin.

Begitu pentingnya pelaksanaan Syariat Islam harus dilakukan dengan cara Ittiba (mengikuti), bukan Ibtida (mengada-ngada), karena sesungguhnya setiap amal perbuatan yang tidak ditujukan untuk mencari ridha Allah, maka amal tersebut tidak berpahala. Demikian pula halnya dengan segala amal perbuatan yang tidak atas dasar perintah dari Allah dan Rasul-Nya juga tertolak dari pelakunya.  Paket buku ini berisi 4 buku yang membahas Sifat Shalat, Zakat, Haji dan Puasa Nabi

Begitu pentingnya pelaksanaan Syariat Islam harus dilakukan dengan cara Ittiba (mengikuti), bukan Ibtida (mengada-ngada), karena sesungguhnya setiap amal perbuatan yang tidak ditujukan untuk mencari ridha Allah, maka amal tersebut tidak berpahala. Demikian pula halnya dengan segala amal perbuatan yang tidak atas dasar perintah dari Allah dan Rasul-Nya juga tertolak dari pelakunya. Paket buku ini berisi 4 buku yang membahas Sifat Shalat, Zakat, Haji dan Puasa Nabi

Dalam kitab zaadul maad ini, penulis membahas sejarah panjang kehidupan sosok manusia agung, Nabi Muhammad Shallallaahu Alaihi wa Sallam, secara tuntas. Diawali dengan keutamaan diutusnya beliau Shallallaahu Alaihi wa Sallam kepada umat manusia. Setelah itu, penulis akan mengetengahkan petunjuk-petunjuk beliau Shallallaahu Alaihi wa Sallam, mulai dalam hal berpakaian, cara bermuamalah dan segala sesuatu yang berkenaan dengan panutan setiap insan, Muhammad Shallallaahu Alaihi wa Sallam

Dalam kitab zaadul maad ini, penulis membahas sejarah panjang kehidupan sosok manusia agung, Nabi Muhammad Shallallaahu Alaihi wa Sallam, secara tuntas. Diawali dengan keutamaan diutusnya beliau Shallallaahu Alaihi wa Sallam kepada umat manusia. Setelah itu, penulis akan mengetengahkan petunjuk-petunjuk beliau Shallallaahu Alaihi wa Sallam, mulai dalam hal berpakaian, cara bermuamalah dan segala sesuatu yang berkenaan dengan panutan setiap insan, Muhammad Shallallaahu Alaihi wa Sallam

Tafsir as-Sadi adalah satu di antara sekian banyak kitab-kitab tafsir yang merupakan kekayaan ilmiah dunia Islam; memiliki keunggulan sebagai kitab tafsir paling simple, paling padat makna dan tidak banyak menyuguhkan ikhtilaf (perbedaan pendapat) dari sisi penafsiran. Syaikh Abdurrahman as-Sadi, -salah seorang ulama besar muta`akhkhirin yang juga guru dari Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin- menempuh metode penulisan tafsir yang enak dibaca dan dinikmati oleh semua kalangan.

Tafsir as-Sadi adalah satu di antara sekian banyak kitab-kitab tafsir yang merupakan kekayaan ilmiah dunia Islam; memiliki keunggulan sebagai kitab tafsir paling simple, paling padat makna dan tidak banyak menyuguhkan ikhtilaf (perbedaan pendapat) dari sisi penafsiran. Syaikh Abdurrahman as-Sadi, -salah seorang ulama besar muta`akhkhirin yang juga guru dari Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin- menempuh metode penulisan tafsir yang enak dibaca dan dinikmati oleh semua kalangan.

Buku Al-Umm merupakan buku fikih Imam Syafii yang memuat kaidah dalam menentukan hukum-hukum islam, untuk memudahkan seorang hamba di dalam mengetahui rambu-rambu yang telah ditetapkan sang ilahi.  Kitab ini menjadi rujukan utama bagi kalangan ahli fikh Syafiiyyah dalam menyusun karya-karya mereka hingga saat ini.

Buku Al-Umm merupakan buku fikih Imam Syafii yang memuat kaidah dalam menentukan hukum-hukum islam, untuk memudahkan seorang hamba di dalam mengetahui rambu-rambu yang telah ditetapkan sang ilahi. Kitab ini menjadi rujukan utama bagi kalangan ahli fikh Syafiiyyah dalam menyusun karya-karya mereka hingga saat ini.


Ide lainnya
Pinterest
Cari