Alfiyan Harfi

Alfiyan Harfi

send me a message if you want me to confirm your friend request
Alfiyan Harfi
More ideas from Alfiyan
Mặc kệ rêu xanh sương lạnh, đường hoa gió lùa, ta vẫn ngồi đây một mình thơ thẩn tấu khúc tỳ bà, ôm ấp hoài niệm về kẻ phương xa...

Mặc kệ rêu xanh sương lạnh, đường hoa gió lùa, ta vẫn ngồi đây một mình thơ thẩn tấu khúc tỳ bà, ôm ấp hoài niệm về kẻ phương xa...