Pinterest
Morning dua

Translation: All praise is for Allah who gave us life after death (sleep) and to Him is the resurrection

Seperti kita ketahui Lafadz Aamiin diucapkan didalam dan diluar Shalat serta Aamiin di ucapkan oleh orang yang mendengar Doa orang lain. .. Aamiin termasuk Isim fiil Amr yaitu Isim yang mengandung pekerjaan maka para ulama Juhur mengartikannya dengan "Allahumma Istajib" (Ya ALLAH Ijabah-lah). .. Makna inilah yang paling kuat dibanding makna-makna lainnya seperti bahwa Aamiin adalah salah satu nama Asma ALLAH Subhanna Wa Ta'alla. Membaca Aamiin adalah memanjangkan alif (a) dan memanjangkan…

Seperti kita ketahui Lafadz Aamiin diucapkan didalam dan diluar Shalat serta Aamiin di ucapkan oleh orang yang mendengar Doa orang lain. .. Aamiin termasuk Isim fiil Amr yaitu Isim yang mengandung pekerjaan maka para ulama Juhur mengartikannya dengan "Allahumma Istajib" (Ya ALLAH Ijabah-lah). .. Makna inilah yang paling kuat dibanding makna-makna lainnya seperti bahwa Aamiin adalah salah satu nama Asma ALLAH Subhanna Wa Ta'alla. Membaca Aamiin adalah memanjangkan alif (a) dan memanjangkan…

Solat Sunat yang Dituntut | MahmudShah's Weblog

Solat Sunat yang Dituntut

Azkar and Duas: Word-for-Word Series from Quran and Sunnah - Understand Al-Qur'an Academy

Azkar and Duas: Word-for-Word Series from Quran and Sunnah - Understand Al-Qur& Academy

All About Islam, Quran Quotes, Muhammad, Muslim, Knowledge, Allah, God, Wisdom, Quotes From Quran

doa-selepas-azan-sq.jpg (716×956)

doa-selepas-azan-sq.jpg (716×956)