Asep Jalaludin

Asep Jalaludin

makhluk yang berusaha untuk mengaburkan ketidakjelasan dan membenarkan kesalahan serta menyesatkan kepada kebenaran