Husein Ashomething Jr.

Husein Ashomething Jr.

Jangan mengukur kebijaksanaan seseorang hanya kerana kepandaiannya berkata-kata tetapi juga perlu dinilai buah fikiran serta tingkah lakunya..
Husein Ashomething Jr.