Aura Afira
More ideas from Aura
Jung Joon Hyung của “Tiên Nữ Cử Tạ”: Ví dụ sống động cho câu “Phũ như người yêu cũ của bạn”! - Ảnh 27.

Jung Joon Hyung của “Tiên Nữ Cử Tạ”: Ví dụ sống động cho câu “Phũ như người yêu cũ của bạn”! - Ảnh 27.

Update: Lee Sung Kyung Expresses Her Love For Cast And Crew Of “Weightlifting Fairy Kim Bok Joo” via @soompi

Update: Lee Sung Kyung Expresses Her Love For Cast And Crew Of “Weightlifting Fairy Kim Bok Joo”

♥ Joon Hyung & Bok Joo ♥ [Nam Joo Hyuk & Lee Sung Kyung]

♥ Joon Hyung & Bok Joo ♥ [Nam Joo Hyuk & Lee Sung Kyung]

Weightlifting Fairy Kim Bok Ju

[behind the scenes] Nam Joo Hyuk ♥ Weightlifting Fairy Kim Bok Joo (MBC ♥