When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

» ◌ ɴᴄᴛ 127 ◌ »

NCT 127 (엔씨티 127) is the 2nd sub-unit of the boy group NCT. The sub-unit currently consists of 10 members: Taeil, Johnny, Taeyong, Doyoung, Yuta, Jaehyun, Win…
More
·
1,959 Pins
 42w
Collection by
✨✌🏻👔👍🏻✨ #JOHNNY #JAEHYUN #YUTA #MARK #TAEYONG #TAEIL # HAECHAN #JUNGWOO #DOYOUNG #NCT127 #NCT
✨✌🏻👔👍🏻✨ #JOHNNY #JAEHYUN #YUTA #MARK #TAEYONG #TAEIL # HAECHAN #JUNGWOO #DOYOUNG #NCT127 #NCT
✌🏻🐶🐻🐰✌🏻 #JUNGWOO #HAECHAN #DOYOUNG #NCT127 #NCT

» ◌ ɴᴄᴛ 'ᴏꜰꜰɪᴄᴇ : ꜰᴏᴜɴᴅᴀᴛɪᴏɴ ᴅᴀʏ' ◌ »

8 Pins
#DOYOUNG #TAEIL #HAECHAN #JUNGWOO #YUTA #MARK #JOHNNY #TAEYONG #JAEHYUN #NCT 5th-anniversary
💚🐰🌕🐻🐶🐙🐯🐱🌹🍑💚 #DOYOUNG #TAEIL #HAECHAN #JUNGWOO #YUTA #MARK #JOHNNY #TAEYONG #JAEHYUN #우리칠월 #NCT127 #NCT #5th_anniversary_NCT127
💚🐰🌕🐻🐶🐙🐯🐱🌹🍑💚 #DOYOUNG #TAEIL #HAECHAN #JUNGWOO #YUTA #MARK #JOHNNY #TAEYONG #JAEHYUN #우리칠월 #NCT127 #NCT #5th_anniversary_NCT127

» ◌ ɴᴄᴛ's 5ᴛʜ-ᴀɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ ᴛᴡᴇᴇᴛs ◌ »

34 Pins
#nct nct #nct127 nct127 #yuta yut #taeil taeil #nakamotoyuta nakamoto yuta #moontaeil moon taeil #beautiful beatiful #boys boys #koren korean #korea korea #team team
#nct nct #nct127 nct127 #jungwoo jungwoo #doyoung doyung #kimjungwoo kim jungwoo #kimdoyoung kim doyoung #kpop kpop #bautiful beautiful #boys boys #korean korean #kore korea team
#nct nct #nct127 #taeyong taeyong #jaehyun jaehyun #leetaeyong lee taeyong #jungjaehyun jung jaehyun #kpop kpop #beutiful beautiful #boys boys #korean korean #korea korea #team team

» ◌ ɴᴄᴛ & ꜰʟᴀᴜɴᴛ ᴍᴀɢᴀᴢɪɴᴇ ◌ »

7 Pins
haechan || nct & at star 1 #haechan #donghyuck #leehaechan #lee_haechan #leedonghyuck #lee_donghyuck #nct #nct127 #nctu #nctdream
haechan || nct & at star 1 #haechan #donghyuck #leehaechan #lee_haechan #leedonghyuck #lee_donghyuck #nct #nct127 #nctu #nctdream
haechan || nct & at star 1 #haechan #donghyuck #leehaechan #lee_haechan #leedonghyuck #lee_donghyuck #nct #nct127 #nctu #nctdream

» ◌ ɴᴄᴛ & sᴛᴀʀ 1 ◌ »

27 Pins

» ◌ ɴᴄᴛ & ᴡᴇᴇᴋʟʏ ɪᴅᴏʟ ◌ »

0 Pins
mark || nct & dispatch #mark #nct #nct127 #marklee #mark_lee #superm #nct_u #nct_dream
mark || nct & dispatch #mark #nct #nct127 #marklee #mark_lee #superm #nct_u #nct_dream

» ◌ ɴᴄᴛ & ᴅɪsᴘᴀᴛᴄʜ ◌ »

51 Pins
#nct #nct127 #beyond #live #kpop #group #taeyong #jaehyun #jungwoo #yuta #johnny #mark #taeil #doyoung #haechan
NCT 127 LIVE - Beyond the Origin #JUNGWOO 5/17 SUN 3PM (KST) 5/16 SAT 11PM (PDT) 5/17 SUN 2AM (EST) (Kor) https://vlive.tv/product/ds00u00u00000164?lang=ko (Eng) https://vlive.tv/product/ds00u00u00000164?lang=en #NCT127 #Beyond_the_Origin #Beyond_LIVE #NAVER #VLIVE #Beyond_LIVE_CHANNEL #NCT127_BeyondLIVE
NCT 127 LIVE - Beyond the Origin #HAECHAN 5/17 SUN 3PM (KST) 5/16 SAT 11PM (PDT) 5/17 SUN 2AM (EST) (Kor) https://vlive.tv/product/ds00u00u00000164?lang=ko (Eng) https://vlive.tv/product/ds00u00u00000164?lang=en #NCT127 #Beyond_the_Origin #Beyond_LIVE #NAVER #VLIVE #Beyond_LIVE_CHANNEL #NCT127_BeyondLIVE

» ◌ ɴᴄᴛ 127 ʟɪᴠᴇ || ʙᴇʏᴏɴᴅ ᴛʜᴇ ᴏʀɪɢɪɴ ◌ »

11 Pins
NCT 127 The 2nd Album Repackage 〖 NCT #127 Neo Zone : The Final Round 〗 NCT 127 〖 Punch 〗 💿Music Release ➫ 2020 05 19 6PM (KST) 🎬Music Video ➫ 2020 05 20 0AM (KST) #NCT127 #Punch #NCT127_Punch #NeoZone_TheFinalRound
The Final Round : Punch #YUTA NCT 127 The 2nd Album Repackage 〖 NCT #127 Neo Zone : The Final Round 〗 NCT 127 〖 Punch 〗 💿Music Release ➫ 2020 05 19 6PM (KST) 🎬Music Video ➫ 2020 05 20 0AM (KST) #NCT127 #Punch #NCT127_Punch #NeoZone_TheFinalRound
The Final Round : Punch #JOHNNY NCT 127 The 2nd Album Repackage 〖 NCT #127 Neo Zone : The Final Round 〗 NCT 127 〖 Punch 〗 💿Music Release ➫ 2020 05 19 6PM (KST) 🎬Music Video ➫ 2020 05 20 0AM (KST) #NCT127 #Punch #NCT127_Punch #NeoZone_TheFinalRound

» ◌ ɴᴄᴛ 127 ᴛʜᴇ 2ɴᴅ ᴀʟʙᴜᴍ ʀᴇᴘᴀᴄᴋᴀɢᴇ〖 ɴᴄᴛ #127 ɴᴇᴏ ᴢᴏɴᴇ : ᴛʜᴇ ꜰɪɴᴀʟ ʀᴏᴜɴᴅ 〗◌ »

68 Pins
#JAEHYUN #재현 #NCT127 #nct_jaehyun #jung_jaehyun #yoonoh #jung_yoonoh #JOHNNY #nct_johnny #seo_johnny #seo_john
#JOHNNY #nct_johnny #seo_johnny #seo_john #JAEHYUN #재현 #NCT127 #nct_jaehyun #jung_jaehyun #yoonoh #jung_yoonoh
#JOHNNY #nct_johnny #seo_johnny #seo_john #JAEHYUN #재현 #NCT127 #nct_jaehyun #jung_jaehyun #yoonoh #jung_yoonoh

» ◌ '𝒲' 𝒦𝑜𝓇𝑒𝒶 | ɴᴄᴛ 127s ᴊᴀᴇʜʏᴜɴ ᴀɴᴅ ᴊᴏʜɴɴʏ ◌ » ◌ »

28 Pins
ซื้อเสื้อยืด Zero O'dor ลายชื่อหนุ่ม NCT 1 ตัว รับฟรี Mask Zero O'dor ! หน้ากากผ้ารุ่น Easy Breath เปลี่ยนแผ่นกรองได้ เนื้อผ้าสามชั้นป้องกันละอองน้ำ แบคทีเรีย UV มีชั้น Spacer Mesh ช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้น มีจำนวนจำกัด ชอปเลย http://jenimsports.com #JENIMWITHNCT #ZEROODOR
ซื้อเสื้อยืด Zero O'dor ลายชื่อหนุ่ม NCT 1 ตัว รับฟรี Mask Zero O'dor ! หน้ากากผ้ารุ่น Easy Breath เปลี่ยนแผ่นกรองได้ เนื้อผ้าสามชั้นป้องกันละอองน้ำ แบคทีเรีย UV มีชั้น Spacer Mesh ช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้น มีจำนวนจำกัด ชอปเลย http://jenimsports.com #JENIMWITHNCT #ZEROODOR
ซื้อเสื้อยืด Zero O'dor ลายชื่อหนุ่ม NCT 1 ตัว รับฟรี Mask Zero O'dor ! หน้ากากผ้ารุ่น Easy Breath เปลี่ยนแผ่นกรองได้ เนื้อผ้าสามชั้นป้องกันละอองน้ำ แบคทีเรีย UV มีชั้น Spacer Mesh ช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้น มีจำนวนจำกัด ชอปเลย http://jenimsports.com #JENIMWITHNCT #ZEROODOR

» ◌ ᴊᴇɴɪᴍ sᴘᴏʀᴛs ◌ »

27 Pins
#이마크 #마크 #NCT127 #MARK #MARKLEE #MARK_LEE #NCT_MARK #NCT #MINHYUNG #LEE_MINHYUNG #NCT_MINHYUNG 이마크 마크 nct 127 mark mark lee nct mark nct minhyung lee minhyung nct minhyung #해찬 #HAECHAN #LEE_HAECHAN #DONGHYUCK #LEE_DONGHYUCK #NCT_HAECHAN #NCT_DONGHYUCK #FULLSUN haechan lee haechan donghyuck lee donghyuck nct haechan nct donghyuck fullsun
#이마크 #마크 #NCT127 #MARK #MARKLEE #MARK_LEE #NCT_MARK #NCT #MINHYUNG #LEE_MINHYUNG #NCT_MINHYUNG 이마크 마크 nct 127 mark mark lee nct mark nct minhyung lee minhyung nct minhyung #해찬 #HAECHAN #LEE_HAECHAN #DONGHYUCK #LEE_DONGHYUCK #NCT_HAECHAN #NCT_DONGHYUCK #FULLSUN haechan lee haechan donghyuck lee donghyuck nct haechan nct donghyuck fullsun

» ◌ ᴀʀᴛs ◌ »

11 Pins
GQ와 함께 재미있게 촬영한 화보촬영📸 GQ KOREA 4월호 기대해주세요 #NCT127 #JAEHYUN #GQ #영웅 #KickIt #NCT127_KickIt
GQ와 함께 재미있게 촬영한 화보촬영📸 GQ KOREA 4월호 기대해주세요 #NCT127 #JAEHYUN #GQ #영웅 #KickIt #NCT127_KickIt
여러분! 이번에 좋은 기회로 GQ 화보로 인사를 드리게 되었습니다! 형들과 함께 했는데 너무 재밌었고 좋은 경험을 한 것 같습니다! GQ 화보 많이 기대해 주시고 또 지켜봐 주세요! 항상 건강하시고 늘 행복하세요 여러분~ #NCT127 #JUNGWOO #GQ #영웅 #KickIt #NCT127_KickIt

» ◌ ɢǫ ◌ »

6 Pins
#민나현  #NCT127 #인기가요 #영웅 #英雄 #KickIt #NCT127_영웅_英雄 #NCT127_KickIt
#민나현  #NCT127 #인기가요 #영웅 #英雄 #KickIt #NCT127_영웅_英雄 #NCT127_KickIt

» ◌ ɴᴄᴛ ᴍᴄ ◌ »

9 Pins
We released a special merch item for our NCTzens yesterday!! Have you seen it? You can get a poster signed by us 💚 (But there are limited quantities available!) You can get them here: https://shop.nct127.com #NCT127 #NeoZone #영웅 #英雄 #KickIt #NCT127_영웅_英雄 #NCT127_KickIt
Did you know you can get ‘Neo Zone’ at Barnes & Noble ( @BNBuzz )?! 📗🎶 You can find your nearest store here: https://stores.barnesandnoble.com #NCT127 #NeoZone #영웅 #英雄 #KickIt #NCT127_영웅_英雄 #NCT127_KickIt
It’s here. 🎉 Listen to @NCTsmtown_127 's new album ‘NCT #127 Neo Zone’ now. http://apple.co/nct127

» ◌ ɴᴄᴛ 127 | ᴛʜᴇ 2ɴᴅ ᴀʟʙᴜᴍ |〖 ɴᴄᴛ 127 ɴᴇᴏ ᴢᴏɴᴇ 〗◌ »

73 Pins
✨🍑🌕🐯✨ https://youtu.be/pn3HTVK2aJg #금손문선생의_최고의요리비결 #금손문선생 #탤글탤글파스타 #채널NCT #채널엔시티 #JAEHYUN #NCT127 #JUNG_JAEHYUN #NCT_JAEHYUN #NCT #YOONOH #JUNG_YOONOH #NCT_YOONOH jaehyun nct 127 jung jaehyun nct jaehyun nct yoonoh jung yoonoh nct yoonoh #TAEIL #NCT127 #MOON_TAEIL #NCTU #NCT_TAEIL taeil nct 127 moon taeil nct u nct taeil #이마크 #마크 #NCT127 #MARK #MARKLEE #MARK_LEE #NCT_MARK #NCT #MINHYUNG #LEE_MINHYUNG #NCT_MINHYUNG 이마크 마크 nct 127 mark mark lee nct mark nct minhyung lee minhyung nct minhyung
✨🍑🌕🐯✨ https://youtu.be/pn3HTVK2aJg #금손문선생의_최고의요리비결 #금손문선생 #탤글탤글파스타 #채널NCT #채널엔시티 #JAEHYUN #NCT127 #JUNG_JAEHYUN #NCT_JAEHYUN #NCT #YOONOH #JUNG_YOONOH #NCT_YOONOH jaehyun nct 127 jung jaehyun nct jaehyun nct yoonoh jung yoonoh nct yoonoh #TAEIL #NCT127 #MOON_TAEIL #NCTU #NCT_TAEIL taeil nct 127 moon taeil nct u nct taeil #이마크 #마크 #NCT127 #MARK #MARKLEE #MARK_LEE #NCT_MARK #NCT #MINHYUNG #LEE_MINHYUNG #NCT_MINHYUNG 이마크 마크 nct 127 mark mark lee nct mark nct minhyung lee minhyung nct minhyung
Show me your #금손문선생_탤글탤글파스타 #금손문선생의_리얼피드백 ➫ 20.08.13 ~ 20.08.17 #금손문선생 #금손문선생의_최고의요리비결 #NCT127 #MasterMOONChef #TAEIL

» ◌ ᴍᴀsᴛᴇʀ ᴍᴏᴏɴ ᴄʜᴇꜰ | ɴᴄᴛ 127 ◌ »

6 Pins
시즈니이 오랜만에 도영이형과 함께 인기가요 엠씨봤는데 잘 봤나요? 추억이 새록새록 #JAEHYUN #DOYOUNG #NCT127 #NCT #인기가요 #kim_doyoung #nct_doyoung #dongyoung #kim_dongyoung #nct_dongyoung #JAEHYUN #NCT127 #JUNG_JAEHYUN #NCT_JAEHYUN #NCT #YOONOH #JUNG_YOONOH #NCT_YOONOH jaehyun nct 127 jung jaehyun nct jaehyun nct yoonoh jung yoonoh nct yoonoh
시즈니이 오랜만에 도영이형과 함께 인기가요 엠씨봤는데 잘 봤나요? 추억이 새록새록 #JAEHYUN #DOYOUNG #NCT127 #NCT #인기가요 #kim_doyoung #nct_doyoung #dongyoung #kim_dongyoung #nct_dongyoung #JAEHYUN #NCT127 #JUNG_JAEHYUN #NCT_JAEHYUN #NCT #YOONOH #JUNG_YOONOH #NCT_YOONOH jaehyun nct 127 jung jaehyun nct jaehyun nct yoonoh jung yoonoh nct yoonoh
재현이랑 헤헤@.@ #DOYOUNG #JAEHYUN #NCT127 #NCT #인기가요 #kim_doyoung #nct_doyoung #dongyoung #kim_dongyoung #nct_dongyoung #JAEHYUN #NCT127 #JUNG_JAEHYUN #NCT_JAEHYUN #NCT #YOONOH #JUNG_YOONOH #NCT_YOONOH jaehyun nct 127 jung jaehyun nct jaehyun nct yoonoh jung yoonoh nct yoonoh

» ◌ ᴘʜᴏᴛᴏ | ɢɪꜰ ◌ »

145 Pins
🐰🌕🐱🐙🐯🍑☀️🐶 https://youtu.be/lbYWXfF4V28 #NCT127 #최고의화랑을찾아라 #NCT #Ch_NCT #채널NCT #채널엔시티 #doyoung #taeil #johnny #yuta #mark #jaehyun #haechan #jungwoo
⚾️⚾️⚾️⚾️⚾️⚾️⚾️⚾️⚾️ 🐶🐰🍅🌹🍑🐻🐯🐱🦁 https://youtu.be/dY-DNLqwa7w #NCT127 #시티고야구부 #NCT #Ch_NCT #채널NCT #jungwoo #doyoung #taeil #taeyong #jaehyun #haechan #mark #johnny #yuta
#NCT127 #MARK #WINWIN #DOYOUNG #TAEYONG #HAECHAN #JOHNNY #TAEIL #JAEHYUN #YUTA #MARK_LEE #KIM_DOYOUNG #TY nct 127 mark lee winwin kim doyoung lee taeyong ty haechan johnny suh

» ◌ ɢʀᴏᴜᴘ ᴘʜᴏᴛᴏ | ɢɪꜰ ◌ »

50 Pins
nct nct 127 nct u nct jaehyun jung jaehyun yoonoh jung yoon oh nct mark mark lee lee minhyung
nct nct 127 nct u nct jaehyun jung jaehyun yoonoh jung yoon oh nct mark mark lee lee minhyung
nct nct 127 nct johnny johnny seo seo john

» ◌ ɴᴄᴛ 127 ɪɴ ᴊᴀᴘᴀɴ | #ɴᴇᴏᴄɪᴛʏɪɴᴊᴀᴘᴀɴ ◌ »

70 Pins
#NCT #NCT127 #HAECHAN #LEEHAECHAN #donghyuck #leedonghyuck #elite_daily
💚🐻💚 #HAECHAN #우리칠월 #NCT127 #NCT #5th_anniversary_NCT127
#HAECHAN 🐻💚 #NCT127 #NCT #5th_anniversary_NCT127

» ◌ ʜᴀᴇᴄʜᴀɴ | 해찬 | ʟᴇᴇ ᴅᴏɴɢ ʜʏᴜᴄᴋ | 이동혁 ◌ »

130 Pins
#NCT #NCT127 #MARK #MARKLEE #elite_daily
#MARK 🐯💚 #NCT127 #NCT #5th_anniversary_NCT127
💚🐯💚 #MARK #우리칠월 #NCT127 #NCT #5th_anniversary_NCT127

» ◌ ᴍᴀʀᴋ | 마크 | ᴍᴀʀᴋ ʟᴇᴇ | ʟᴇᴇ ᴍɪɴ ʜʏᴜɴɢ | 이민형 ◌ »

158 Pins
#NCT #NCT127 #JUNGWOO #KIMJUNGOO #elite_daily
💚🐶💚 #JUNGWOO #우리칠월 #NCT127 #NCT #5th_anniversary_NCT127
#JUNGWOO 🐶💚 #NCT127 #NCT #5th_anniversary_NCT127

» ◌ ᴊᴜɴɢᴡᴏᴏ | 정우 | ᴋɪᴍ ᴊᴜɴɢᴡᴏᴏ | 김정우 | ᴊɪɴ ᴛɪɴɢ ʏᴏᴜ | 金廷祐 ◌ »

34 Pins
❝demi apa rumah lo dihuni setan?❜❜ ❝ya 'kan setannya elo!❜❜    n… #fiksipenggemar # Fiksi penggemar # amreading # books # wattpad
Lee Taeyong🍓Huang Renjun Boys Love Area! #fiksipenggemar # Fiksi penggemar # amreading # books # wattpad
@SM_NCT/WINWIN FANSITES trên Twitter / Twitter

» ◌ ᴡɪɴ ᴡɪɴ | 윈윈 | ᴅᴏɴɢ sɪ ᴄʜᴇɴɢ | 董思成 | ᴅᴏɴɢ sᴀ sᴜɴɢ | 동사성 ◌ »

21 Pins
#NCT #NCT127 #JAEHYUN #JUNGJAEHYUN #elite_daily
💚🌹🐙🍑💚 #JAEHYUN #우리칠월 #NCT127 #NCT #5th_anniversary_NCT127
#JAEHYUN 🍑💚 #NCT127 #NCT #5th_anniversary_NCT127

» ◌ ᴊᴀᴇʜʏᴜɴ | 재현 | ᴊᴜɴɢ ʏᴏᴏɴ ᴏʜ | 정윤오 ◌ »

177 Pins
#NCT127 #NCT #DOYOUNG #KIMDOYOUNG #elite_daily
💚🌕🐰🐱💚 #우리칠월 #NCT127 #NCT #5th_anniversary_NCT127
#DOYOUNG 🐰💚 #NCT127 #NCT #5th_anniversary_NCT127

» ◌ ᴅᴏʏᴏᴜɴɢ | 도영 | ᴋɪᴍ ᴅᴏɴɢ ʏᴏᴜɴɢ | 김동영‬ ◌ »

107 Pins
#NCT #NCT127 #YUTA #NAKAMOTO_YUTA yuta nakamoto yuta nct127 nct 127 #elite_daily
💚🌹🐙🍑💚 #YUTA #우리칠월 #NCT127 #NCT #5th_anniversary_NCT127
#YUTA 🐙💚 #NCT127 #NCT #5th_anniversary_NCT127

» ◌ ʏᴜᴛᴀ | 유타 | ɴᴀᴋᴀᴍᴏᴛᴏ ʏᴜᴛᴀ | 中本悠太 ◌ »

31 Pins