A M
Ide lain dari A
undefined

undefined

Some fun stuff for you :)

Some fun stuff for you :)

If Your Dog Knew How To Text, These Would Be Your Conversations. - 9GAG

If Your Dog Knew How To Text, These Would Be Your Conversations. - 9GAG

Đánh giá bài Lưu ý : Có 1 số ảnh là art chứ không phải là ảnh thuộc anime Các bạn có ảnh hay art đẹp xin gửi về cho chúng tôi thông qua Fanpage Chia sẻ giúp Đại ca nhé ^^ Tôi là vậy! Một con người thích viết lách. Anime đã trở thành …

Đánh giá bài Lưu ý : Có 1 số ảnh là art chứ không phải là ảnh thuộc anime Các bạn có ảnh hay art đẹp xin gửi về cho chúng tôi thông qua Fanpage Chia sẻ giúp Đại ca nhé ^^ Tôi là vậy! Một con người thích viết lách. Anime đã trở thành …

me. im a pro at this

me. im a pro at this

(ART CREDIT NOT MINE) She once was a scarecrow who stood in a field, alone with no one to talk to but the crows and stare into the sky, but her wish came true to move and be free...

(ART CREDIT NOT MINE) She once was a scarecrow who stood in a field, alone with no one to talk to but the crows and stare into the sky, but her wish came true to move and be free...

There are some villains that cannot be loved, ever.

There are some villains that cannot be loved, ever.

Anyone got any more categories?

Anyone got any more categories?