A4 スローガン

Collection by Btsv

10 
Pins
[BANNER] [190608] Love Yourself <Speak Yourself> Tour in Stade de France, Paris - Day 2 Banner dành cho concert ngày thứ hai ở Paris: “It was only a melody of seven people, but now it is a harmony of millions - Đó đã từng là giai điệu chỉ của bảy người, nhưng bây giờ là một bản hoà âm của hàng triệu người”

[BANNER] [190608] Love Yourself <Speak Yourself> Tour in Stade de France, Paris - Day 2 Banner dành cho concert ngày thứ hai ở Paris: “It was only a melody of seven people, but now it is a harmony of millions - Đó đã từng là giai điệu chỉ của bảy người, nhưng bây giờ là một bản hoà âm của hàng triệu người”

[BANNER] [190608] Love Yourself <Speak Yourself> Tour in Stade de France, Paris - Day 2 Banner dành cho concert ngày thứ hai ở Paris: “It was only a melody of seven people, but now it is a harmony of millions - Đó đã từng là giai điệu chỉ của bảy người, nhưng bây giờ là một bản hoà âm của hàng triệu người”

[BANNER] [190608] Love Yourself <Speak Yourself> Tour in Stade de France, Paris - Day 2 Banner dành cho concert ngày thứ hai ở Paris: “It was only a melody of seven people, but now it is a harmony of millions - Đó đã từng là giai điệu chỉ của bảy người, nhưng bây giờ là một bản hoà âm của hàng triệu người”

[FANTAKEN] [190602] Love Yourself <Speak Yourself> Tour in Wembley Stadium, London - Day 2 Banner dành cho concert lịch sử ngày thứ hai: “Để dẫn lối cho tâm hồn ở thiên hà này, các cậu đã làm cho bọn tớ một bản đồ bằng giai điệu êm ái”

[FANTAKEN] [190602] Love Yourself <Speak Yourself> Tour in Wembley Stadium, London - Day 2 Banner dành cho concert lịch sử ngày thứ hai: “Để dẫn lối cho tâm hồn ở thiên hà này, các cậu đã làm cho bọn tớ một bản đồ bằng giai điệu êm ái”

[BANNER][190520]Banner dành cho BTS World Tour <Love Yourself: Speak Yourself> tại Metlife Stadium, New Jersey USA D-2. “Hỡi chòm sao chiếu sáng rực của mình, mình sẽ luôn ở cạnh bên cậu mãi mãi.” Đc lấy ý tưởng từ bài hát <Answer: Love Myself> với lời bài hát “Tại sao bạn lại luôn cố trốn tránh bên dưới lớp mặt nạ của mình khi mà ngay cả những vết sẹo từ lỗi lầm của bạn cũng đều là 1 phần tạo nên chòm sao của chính bản thân bạn cơ mà”.Đáp trả lại lời bài hát ấy, trái tim của chúng ta nói… Bts Tickets, Korean Stickers, Army Gifts, Slogan Design, Diy Banner, Bts Concert, Bts Love Yourself, Printable Banner, Magic Shop

[BANNER][190520]Banner dành cho BTS World Tour <Love Yourself: Speak Yourself> tại Metlife Stadium, New Jersey USA D-2. “Hỡi chòm sao chiếu sáng rực của mình, mình sẽ luôn ở cạnh bên cậu mãi mãi.” Đc lấy ý tưởng từ bài hát <Answer: Love Myself> với lời bài hát “Tại sao bạn lại luôn cố trốn tránh bên dưới lớp mặt nạ của mình khi mà ngay cả những vết sẹo từ lỗi lầm của bạn cũng đều là 1 phần tạo nên chòm sao của chính bản thân bạn cơ mà”.Đáp trả lại lời bài hát ấy, trái tim của chúng ta nói…

[BANNER][190520]Banner dành cho BTS World Tour <Love Yourself: Speak Yourself> tại Metlife Stadium, New Jersey USA D-2. “Hỡi chòm sao chiếu sáng rực của mình, mình sẽ luôn ở cạnh bên cậu mãi mãi.” Đc lấy ý tưởng từ bài hát <Answer: Love Myself> với lời bài hát “Tại sao bạn lại luôn cố trốn tránh bên dưới lớp mặt nạ của mình khi mà ngay cả những vết sẹo từ lỗi lầm của bạn cũng đều là 1 phần tạo nên chòm sao của chính bản thân bạn cơ mà”.Đáp trả lại lời bài hát ấy, trái tim của chúng ta nói… Bts Tickets, Korean Stickers, Army Gifts, Slogan Design, Diy Banner, Bts Concert, Bts Love Yourself, Printable Banner, Magic Shop

[BANNER][190520]Banner dành cho BTS World Tour <Love Yourself: Speak Yourself> tại Metlife Stadium, New Jersey USA D-2. “Hỡi chòm sao chiếu sáng rực của mình, mình sẽ luôn ở cạnh bên cậu mãi mãi.” Đc lấy ý tưởng từ bài hát <Answer: Love Myself> với lời bài hát “Tại sao bạn lại luôn cố trốn tránh bên dưới lớp mặt nạ của mình khi mà ngay cả những vết sẹo từ lỗi lầm của bạn cũng đều là 1 phần tạo nên chòm sao của chính bản thân bạn cơ mà”.Đáp trả lại lời bài hát ấy, trái tim của chúng ta nói…

[BANNER] [190607] BTS World Tour <Love Yourself: Speak Yourself> at Stade de France Stadium, Paris, France D-1. 🇫🇷Banner dành cho concert ngày đầu tiên ở Paris 🇫🇷 “We love you more than yesterday but less than tomorrow - Bọn mình yêu các cậu nhiều hơn ngày hôm qua nhưng ít hơn ngày mai”

[BANNER] [190607] BTS World Tour <Love Yourself: Speak Yourself> at Stade de France Stadium, Paris, France D-1. 🇫🇷Banner dành cho concert ngày đầu tiên ở Paris 🇫🇷 “We love you more than yesterday but less than tomorrow - Bọn mình yêu các cậu nhiều hơn ngày hôm qua nhưng ít hơn ngày mai”

Hello A. I am proud to announce to that the BTS Banner Project: Fill the Venue with Wing Bts Wings Tour, Korean Stickers, Korean Quotes, Bts Concert, Borders For Paper, Bts Quotes, The Way You Are, Bts Lockscreen, Printable Stickers
Bts Wings TourKorean StickersKorean QuotesBts ConcertPrintable Stickers

BTS Wings Tour in Newark: Banner Project ✨ | ARMY's Amino

Hello A.R.M.Y! I am proud to announce to that the BTS Banner Project: Fill the Venue with Wing

190502

190502

Hello A. I am proud to announce to that the BTS Banner Project: Fill the Venue with Wing Bts Wings Tour, Korean Stickers, Bts Clothing, Bts Love Yourself, Bts Quotes, Aesthetic Pastel Wallpaper, Spring Day, Banner Design, Bts Wallpaper

BTS Wings Tour in Newark: Banner Project ✨ | ARMY's Amino

Hello A.R.M.Y! I am proud to announce to that the BTS Banner Project: Fill the Venue with Wing