[Pre-screening, 08/03/16] Taishi Nakagawa x Kento Yamazaki, J LA movie " Shigatsu wa kimi no uso (your lie in April)". Release: Sep/10/2016

[Pre-screening, Taishi Nakagawa x Kento Yamazaki, J LA movie " Shigatsu wa kimi no uso (your lie in April)".

ep.4 Kento Yamazaki, BTS, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3 sweethearts)", Aug/01/16

Kento Yamazaki, BTS, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3 sweethearts)",

ep.5 Mirei Kiritani x Kento Yamazaki, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3 sweethearts)", Aug/08/16

Mirei Kiritani x Kento Yamazaki, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3 sweethearts)",

ep.5 Kento Yamazaki, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3 sweethearts)", Aug/08/16

Kento Yamazaki, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3 sweethearts)",

ep.5 Kento Yamazaki, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3 sweethearts)", Aug/08/16

Kento Yamazaki, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3 sweethearts)",

[Pre-screening, 08/03/16] Kento Yamazaki, J LA movie " Shigatsu wa kimi no uso (your lie in April)". Release: Sep/10/2016

[Pre-screening, Kento Yamazaki, J LA movie " Shigatsu wa kimi no uso (your lie in April)".

ep.5  Kento Yamazaki, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3…

Kento Yamazaki, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3 sweethearts)",

ep.5 Kento Yamazaki, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3 sweethearts)", Aug/08/16

Kento Yamazaki, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3 sweethearts)",

[Making clip, 08/10/16] https://www.youtube.com/watch?v=hshhI5YCEB0 Kento Yamazaki x Taishi Nakagawa, cross talk, The Television, Aug/10/2016

[Making clip, 08/10/16] https://www.youtube.com/watch?v=hshhI5YCEB0 Kento Yamazaki x Taishi Nakagawa, cross talk, The Television, Aug/10/2016

[Pre-screening, 08/03/16] Kento Yamazaki, J LA movie " Shigatsu wa kimi no uso (your lie in April)". Release: Sep/10/2016

[Pre-screening, Kento Yamazaki, J LA movie " Shigatsu wa kimi no uso (your lie in April)".

ep.5 Kento Yamazaki, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3 sweethearts)", Aug/08/16

Kento Yamazaki, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3 sweethearts)",

[Pre-screening, 08/03/16] Kento Yamazaki, J LA movie " Shigatsu wa kimi no uso (your lie in April)". Release: Sep/10/2016

[Pre-screening, Kento Yamazaki, J LA movie " Shigatsu wa kimi no uso (your lie in April)".

[Pre-screening, 08/03/16] Kento Yamazaki, J LA movie " Shigatsu wa kimi no uso (your lie in April)". Release: Sep/10/2016

[Pre-screening, Kento Yamazaki, J LA movie " Shigatsu wa kimi no uso (your lie in April)".

Pinterest
Search