Chidananda chidu

Chidananda chidu

Chidananda chidu
Ide lain dari Chidananda
Paramchaintanya Men                                                                                         More

Paramchaintanya Men More

ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಿ ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಣ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.

ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಿ ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಣ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.

ಕೊಂಚ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಜಗಳವಾದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದರರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅವರದ್ದೇ ಅಂತಾರ್ಥವಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಸಂಭಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತರ್ಥ.

ಕೊಂಚ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಜಗಳವಾದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದರರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅವರದ್ದೇ ಅಂತಾರ್ಥವಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಸಂಭಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತರ್ಥ.

iDesign Hanuman Face 5inch Windows Car Sticker | Price Compare India - 41814385

iDesign Hanuman Face 5inch Windows Car Sticker | Price Compare India - 41814385

This make-up is not for sale at CostMad but we love the look please visit our blog for more ideas

This make-up is not for sale at CostMad but we love the look please visit our blog for more ideas

I don't know the artist

I don't know the artist

iDesign Hanuman Face 5inch Windows Car Sticker | Price Compare India - 41814385

iDesign Hanuman Face 5inch Windows Car Sticker | Price Compare India - 41814385

alexandramayjewels: Orange neon face

alexandramayjewels: Orange neon face

Therukoothu Artist

Therukoothu Artist