Chidananda chidu

Chidananda chidu

Chidananda chidu
More ideas from Chidananda
ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಿ ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಣ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.

ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಿ ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಣ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.

ಕೊಂಚ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಜಗಳವಾದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದರರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅವರದ್ದೇ ಅಂತಾರ್ಥವಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಸಂಭಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತರ್ಥ.

ಕೊಂಚ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಜಗಳವಾದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದರರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅವರದ್ದೇ ಅಂತಾರ್ಥವಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಸಂಭಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತರ್ಥ.

Shiva, Brass, Mornings, Life Quotes, Design, Places, Awesome, Pictures, Thoughts

This make-up is not for sale at CostMad but we love the look please visit our blog for more ideas

Stream Neon Taylor - The Waviest :::: Prod. by JayBbeats by Neon Taylor from desktop or your mobile device

Therukoothu Artist

Photograph Therukoothu Artist by Mahesh Balasubramanian on