Carolina Herawati

Carolina Herawati

Janganlah aku berdoa agar diluputkan dari bahaya tetapi agar berani untuk menghadapinya. Janganlah aku bermohon untuk dihindarkan dari kepedihan tetapi agar ma