Pinterest

#Pankterek_Mdo

167 Pins3 Followers
[•] Ya...kasino😂 ° ° ° Pict : Melisa Senduk #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Ya...kasino😂 ° ° ° Pict : Melisa Senduk #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Alas jo dlu,jang rubu... ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Alas jo dlu,jang rubu... ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Ahh...Sadap !!!😅 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Ahh...Sadap !!!😅 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Iko jaman ktu skarang...😁 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Iko jaman ktu skarang...😁 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Bole so..?😃 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Bole so..?😃 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] So bagitu tu hidoo...👼 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] So bagitu tu hidoo...👼 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Laeng2 ktu orang pe HOBI...😃🐓 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Laeng2 ktu orang pe HOBI...😃🐓 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Bilang jo bagitu...😅 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Bilang jo bagitu...😅 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Bulum to...?😃 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Bulum to...?😃 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Heppy Easter...🙌👼 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Heppy Easter...🙌👼 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Heppy Sunday...😇 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Heppy Sunday...😇 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Kalu mo suka "MAKANG DALANG" tes no katu...😁 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Kalu mo suka "MAKANG DALANG" tes no katu...😁 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Jadi klo nimau mo beking sama deng ayam daging? So itu bagara..!!! ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Jadi klo nimau mo beking sama deng ayam daging? So itu bagara..!!! ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Biar so ganting CASING mar depe di dlm tetap sama BOGO.!!!😃 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Biar so ganting CASING mar depe di dlm tetap sama BOGO.!!!😃 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Tahang trus,xnda mo panyaki mo cari panyaki..😯 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] Tahang trus,xnda mo panyaki mo cari panyaki..😯 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] So pasti itu...🙏👼 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz

[•] So pasti itu...🙏👼 ° ° ° #Pankterek_Manado #Cuma_Bakusedu #Admin_Chex🎭Alcatraz