Chika Afrilia

Chika Afrilia

1 follower
·
15 follower
Chika Afrilia
More ideas from Chika
рисунок розы. пример 1

to-do draw a rose, I bet Lucy would love this

.
Kết quả hình ảnh cho nền quotes

Kết quả hình ảnh cho nền quotes

Không phải bất cứ sự chia ly nào cũng khiến người ta dễ dàng thích ứng, có lúc sẽ tổng thương, có lúc dù biết trước cũng không dễ dàng chấp nhận.

Không phải bất cứ sự chia ly nào cũng khiến người ta dễ dàng thích ứng, có lúc sẽ tổng thương, có lúc dù biết trước cũng không dễ dàng chấp nhận.

그런 게 참 좋아요. 아침 식사 후 소파에 바로 누워 모자란 잠을 보충하거나 해야 할 일을 한두 시간 미루고 바닥에 누워 만화책을 읽는 것. 청소하기 전에 일부러 부스러기를 흘리면서 먹는 과자. 어두운 밤에 불을 켜지 않고 영화를 보거나 잘 차려 먹는 식사 대신 쿠키를 먹는 것 같은 평소보다 아주 조금만 나쁜 것들이요.

그런 게 참 좋아요. 아침 식사 후 소파에 바로 누워 모자란 잠을 보충하거나 해야 할 일을 한두 시간 미루고 바닥에 누워 만화책을 읽는 것. 청소하기 전에 일부러 부스러기를 흘리면서 먹는 과자. 어두운 밤에 불을 켜지 않고 영화를 보거나 잘 차려 먹는 식사 대신 쿠키를 먹는 것 같은 평소보다 아주 조금만 나쁜 것들이요.

American Illustration, Illustration Art, Art Illustrations, Painted Books, Book Lovers, Book Art, Love Him, Books, Altered Book Art, Book Nerd, Art Drawings, Book Worms