Album hình Kpop [ Từa lưa nhóm] ( trừ Twice) - Jihoon ( Park Jihoon)

박지훈 (Park Jihoon)

🔹holding hands in public 🔸good morning & good night texts 🔹hides sweet post-its in your things 🔸video calls any time”

♡

Jisung Nct, Ji Sung, Image, Beautiful People, Produce 101, Boyfriend, Pictures, Guys, Handsome

4 nam thần F4 mới cư dân mạng bình chọn nếu Vườn Sao Băng được làm lại

4 nam thần F4 mới cư dân mạng bình chọn nếu Vườn Sao Băng được làm lại

"You stole my heart, but i'll let you keep it" ♡WannaOne♡jisung

Ji Sung, Season 2, Bae, Produce 101, Boyfriend Material, King, Stars, Handsome

Pinterest
Search