Lina Wijayanti

Lina Wijayanti

Lina Wijayanti, adalah sebuah nama sederhana yang diberikan dengan harapan hebat oleh orang tua saya. Dengan segala kelemahan dan kelebihan yang ada dalam diri