Ide lain dari cummy
Sunday Sanctuary: First Impressions - Oracle Fox : Oracle Fox

Sunday Sanctuary: First Impressions - Oracle Fox : Oracle Fox

7 logements sociaux - atelierpng architecture - AJAP 2014 - Europe 40 Under 40 2014

7 logements sociaux - atelierpng architecture - AJAP 2014 - Europe 40 Under 40 2014

d55d26026b33c6e14f11738e9733e5eb.jpg 1,200×2,180 pixels

d55d26026b33c6e14f11738e9733e5eb.jpg 1,200×2,180 pixels

Social housing Exterior Facade Brick White Window Detail

Social housing Exterior Facade Brick White Window Detail

PVC Chicken Feeder Here's a chicken feeder that's easy to fill, hard to spill, safe from non-chicken life forms, weather resistant, easy to make, and inexpensive!

PVC Chicken Feeder Here's a chicken feeder that's easy to fill, hard to spill, safe from non-chicken life forms, weather resistant, easy to make, and inexpensive!

https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/16708311_1316602878377852_2977428945151101484_n.jpg?oh=dbdce4da528e96dad6ec241dae515eb8&oe=59486E34

https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/16708311_1316602878377852_2977428945151101484_n.jpg?oh=dbdce4da528e96dad6ec241dae515eb8&oe=59486E34

mat tien nha pho 2 tang

mat tien nha pho 2 tang

mau nha ong lech tang 5x20 dep

mau nha ong lech tang 5x20 dep

Nhà phố hiện nay thường có kích thước nhỏ, đa phần chỉ có một mặt tiền và diện tích không lớn. Do đó, thiết kế nhà phố nhìn chung phải làm nhiều tầng để thỏa mãn được nhu cầu lớn về không gian sinh hoạt trong khi bị giới hạn về diện tích.

Nhà phố hiện nay thường có kích thước nhỏ, đa phần chỉ có một mặt tiền và diện tích không lớn. Do đó, thiết kế nhà phố nhìn chung phải làm nhiều tầng để thỏa mãn được nhu cầu lớn về không gian sinh hoạt trong khi bị giới hạn về diện tích.