More ideas from cyvergiana
Ngầu vl

Ngầu vl

Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ … #phitiểuthuyết # Phi Tiểu Thuyết # amreading # books # wattpad

Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ … #phitiểuthuyết # Phi Tiểu Thuyết # amreading # books # wattpad

애뽈 (Aeppol), "어깨 위로 날아든" ("Somehow It Flew Over the Shoulder").  Oh . . . this is SO wonderful.  The dear little birds (their BEAKS), the sweet magic of them, and the girl herself is so pretty . . . Love, love, love.

애뽈 (Aeppol), "어깨 위로 날아든" ("Somehow It Flew Over the Shoulder"). Oh . . . this is SO wonderful. The dear little birds (their BEAKS), the sweet magic of them, and the girl herself is so pretty . . . Love, love, love.