Photographed: Prabowo prajogio // hair and makeup: danybarca // styled: syifa puspasari // muse: misyam from the A team management

Photographed: Prabowo prajogio // hair and makeup: danybarca // styled: syifa puspasari // muse: misyam from the A team management

Photographed/styled/mua: danybarca // muse: indira

Photographed/styled/mua: danybarca // muse: indira

Photographed/styled/mua: danybarca // wardrobe: karina delica x ameliaelle // muse jessica

Photographed/styled/mua: danybarca // wardrobe: karina delica x ameliaelle // muse jessica

Photographed/styled/mua: danybarca // wardrobe: karina delica x ameliaelle // muse jessica

Photographed/styled/mua: danybarca // wardrobe: karina delica x ameliaelle // muse jessica

Photographed/styled/mua: danybarca // wardrobe: karina delica x ameliaelle // muse jessica

Photographed/styled/mua: danybarca // wardrobe: karina delica x ameliaelle // muse jessica

Photographed/styled/mua: danybarca // muse: nadira

Photographed/styled/mua: danybarca // muse: nadira

Photographed/styled/mua: danybarca // muse: savira

Photographed/styled/mua: danybarca // muse: savira

Photographed: Prabowo prajogio // hair and makeup: danybarca // styled: syifa puspasari // muse: misyam from the A team management

Photographed: Prabowo prajogio // hair and makeup: danybarca // styled: syifa puspasari // muse: misyam from the A team management

Photographed: Prabowo prajogio // hair and makeup: danybarca // styled: syifa puspasari // muse: misyam from the A team management

Photographed: Prabowo prajogio // hair and makeup: danybarca // styled: syifa puspasari // muse: misyam from the A team management

Pinterest
Search