Dhimas Ragil Santoso

Dhimas Ragil Santoso

Pendiam | Suka sesuatu yg menantang | Apa adanya | Berserah diri pada yg Maha Kuasa