Ini INDONESIA Ku

10.4k Pins190 Followers
Dochter van Mangkoe Nagoro IV te Soerakarta. Before 1868

Dochter van Mangkoe Nagoro IV te Soerakarta. Before 1868

Korps Daeng, staatsietroepen van het sultanaat te Jogjakarta, op parade in de kraton. 1939

Korps Daeng, staatsietroepen van het sultanaat te Jogjakarta, op parade in de kraton. 1939

Prinses met haar gevolg in een van de ruimtes voor vrouwen in de kraton te Jogjakarta.  1928-1929

Prinses met haar gevolg in een van de ruimtes voor vrouwen in de kraton te Jogjakarta. 1928-1929

Weg naar de Poentjakpas ten zuidoosten van Buitenzorg. 1939

Weg naar de Poentjakpas ten zuidoosten van Buitenzorg. 1939

Panen padi, di daerah Bandoeng. 1939

Panen padi, di daerah Bandoeng. 1939

Weg tussen Tjisondari en Kopo ten zuiden van Bandoeng. Before 1880

Weg tussen Tjisondari en Kopo ten zuiden van Bandoeng. Before 1880

Jonge vrouw in sarong op Poelau Adonara. 1929-1930

Jonge vrouw in sarong op Poelau Adonara. 1929-1930

Brug over een rivier in de omgeving van Delanggoe ten westen van Soerakarta. 1924

Brug over een rivier in de omgeving van Delanggoe ten westen van Soerakarta. 1924

Toegangspoort tot het graf van de Soenan van Giri te Grissee. 1924

Toegangspoort tot het graf van de Soenan van Giri te Grissee. 1924

Auto's voor de woning van het onderdistrictshoofd, vermoedelijk bij Grissee. 1924

Auto's voor de woning van het onderdistrictshoofd, vermoedelijk bij Grissee. 1924

Kinderen bij de toegangspoort tot de moskee te Grissee. 1924

Kinderen bij de toegangspoort tot de moskee te Grissee. 1924

Europese vrouw met inheemse gids, vermoedelijk bij zwaveldamp in de omgeving van de Kamodjang bij Garoet 1930

Europese vrouw met inheemse gids, vermoedelijk bij zwaveldamp in de omgeving van de Kamodjang bij Garoet 1930

Javaanse kolonisten op weg naar een landbouwkolonie nabij Metro in de Lampoengsche Districten arriveren met het stoomschip Van Riebeeck van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Oosthaven bij Teloekbetoeng. 1940

Javaanse kolonisten op weg naar een landbouwkolonie nabij Metro in de Lampoengsche Districten arriveren met het stoomschip Van Riebeeck van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Oosthaven bij Teloekbetoeng. 1940

Europese kinderen op de oever van de Tjiliwoeng bij Depok ten noorden van Buitenzorg. 1900

Europese kinderen op de oever van de Tjiliwoeng bij Depok ten noorden van Buitenzorg. 1900

Europees gezelschap steekt met de fiets een rivier over bij Plipir nabij Poerworedjo. 1928

Europees gezelschap steekt met de fiets een rivier over bij Plipir nabij Poerworedjo. 1928

Jongens in Zuid-Bali. 1910

Jongens in Zuid-Bali. 1910

Pinterest
Search