Nhà cấp 4 200m2 3 phòng ngủ được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, ngoại cảnh đẹp mắt, các phòng chức năng được bố trí hợp lý đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Nhà cấp 4 200m2 3 phòng ngủ được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, ngoại cảnh đẹp mắt, các phòng chức năng được bố trí hợp lý đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Nhà cấp 4 200m2 3 phòng ngủ mặt tiền 15m BT121608 – Kiến trúc STQ

Nhà cấp 4 200m2 3 phòng ngủ mặt tiền 15m BT121608 – Kiến trúc STQ

Nhà cấp 4 200m2 3 phòng ngủ mặt tiền 15m BT121608 – Kiến trúc STQ

Nhà cấp 4 200m2 3 phòng ngủ mặt tiền 15m BT121608 – Kiến trúc STQ

Mặt đứng trục 4-1 : Mẫu nhà cấp 4 200m2 mái thái

Mặt đứng trục 4-1 : Mẫu nhà cấp 4 200m2 mái thái

Mặt đứng trục 1 - 4 của nhà cấp 4 3 phòng ngủ

Mặt đứng trục 1 - 4 của nhà cấp 4 3 phòng ngủ

Mặt đứng trục C - A của nhà cấp 4 15x14m ở Hải Phòng

Mặt đứng trục C - A của nhà cấp 4 15x14m ở Hải Phòng

Mặt đứng trục A - C của nhà cấp 4 mái thái đẹp

Mặt đứng trục A - C của nhà cấp 4 mái thái đẹp

Nhà cấp 4 200m2 3 phòng ngủ được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, ngoại cảnh đẹp mắt, các phòng chức năng được bố trí hợp lý đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Nhà cấp 4 200m2 3 phòng ngủ được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, ngoại cảnh đẹp mắt, các phòng chức năng được bố trí hợp lý đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Pinterest
Search