http://post.phinf.naver.net/MjAxNzEyMDhfMjA5/MDAxNTEyNzE1MTU4MTA4.XZe64n39yCutPhPK69qFI7utJ-q5Tor-MkRJVMisGN4g.6sxCWZLLaJ7al1urbyGcTf3wATLSIeJ0WqMR7F6BgxIg.JPEG/%EB%B0%B0%EC%A7%84%EC%98%81_7S5A1554_D.jpg

“ Wanna One Beautiful Performance MV behind the scenes cut ”

Bae Jinyoung

Bae Jinyoung

배진영 (Bae JinYoung) Produce101 Season  2

Produce 101 Bae Jinyoung - Cre: on pic

#BaeJinyoung #배진영 #워너웡 #WannaOne

pandeep + wanna one

- #김재환 #재환아_사랑해 #방얼방음 #워너원 #kimjaehwan #wannaone

“do not edit ✧ mayple syrup”

Wanna-One - Bae Jinyoung

Wanna-One - Bae Jinyoung

171229 Wanna One at KBS Gayo Daechukje Red Carpet #BaeJinyoung

171229 Wanna One at KBS Gayo Daechukje Red Carpet #BaeJinyoung

“ Wanna One x Mexicana Chicken ”

#BaeJinyoung #배진영 #워너웡 #WannaOne #이대휘 #LeeDaehwi #강다니엘 #KangDaniel #박지훈 #ParkJihoon #김재환 #KimJaehwan #옹성우 #OngSeongwoo #박우진 #ParkWoojin #라이관린 #LainKuanlin #윤지성 #HwangMinyun #YoonJisung #황민현 #하성운 #HaSeongwoon

#BaeJinyoung #배진영 #워너웡 #WannaOne #이대휘 #LeeDaehwi #강다니엘 #KangDaniel #박지훈 #ParkJihoon #김재환 #KimJaehwan #옹성우 #OngSeongwoo #박우진 #ParkWoojin #라이관린 #LainKuanlin #윤지성 #HwangMinyun #YoonJisung #황민현 #하성운 #HaSeongwoon

(ㅂㅈㅎ)(ㅂㅈㅇ) (@baejinhoon9900) | Twitter

(ㅂㅈㅎ)(ㅂㅈㅇ) (@baejinhoon9900) | Twitter

#wattpad #fanfiction - Viết bởi: Cừu ( Lê Trịnh Ngọc Trinh)  - Ngày phát hành: 21/05/2017 - Couple: Bae JinYoung & Lee DaeHwi  - Thể loại: FanFiction - Cảnh báo những ai chưa 18+ .

[ BaeHwi ] [ H ] [ Produce 101 ] Cậu là của tôi... - Giới thiệu tí nào!!!

Đọc Truyện [ BaeHwi ] [ H ] [ Produce 101 ] Cậu là của tôi.

His smile~~

His smile~~

#BaeJinyoung #배진영 #워너웡 #WannaOne #이대휘 #LeeDaehwi #강다니엘 #KangDaniel #박지훈 #ParkJihoon #김재환 #KimJaehwan #옹성우 #OngSeongwoo #박우진 #ParkWoojin #라이관린 #LainKuanlin #윤지성 #HwangMinyun #YoonJisung #황민현 #하성운 #HaSeongwoon

#BaeJinyoung #배진영 #워너웡 #WannaOne #이대휘 #LeeDaehwi #강다니엘 #KangDaniel #박지훈 #ParkJihoon #김재환 #KimJaehwan #옹성우 #OngSeongwoo #박우진 #ParkWoojin #라이관린 #LainKuanlin #윤지성 #HwangMinyun #YoonJisung #황민현 #하성운 #HaSeongwoon

❣ When a male idol looks prettier than you😂❤ BTW WANNA ONE IS GOING TO HAVE A WORLD TOUR Y'ALL PREPARE YOUR MONEY (& maybe your liver and…

❣ When a male idol looks prettier than you😂❤ BTW WANNA ONE IS GOING TO HAVE A WORLD TOUR Y'ALL PREPARE YOUR MONEY (& maybe your liver and…

Pinterest
Search