ABC tempo doeloe

Indisch A-B-C
Gambar-gambar akan Peladjaran dan Kasoekaan Anak-anak dan Iboe-bapanja. Dikaloewarken oleh Toewan Kolff. | by noor.hilmi

Gambar-gambar akan Peladjaran dan Kasoekaan Anak-anak dan Iboe-bapanja. Dikaloewarken oleh Toewan Kolff. | by noor.hilmi

indisch-13.jpg (800×803)

indisch-13.jpg (800×803)

?
indisch-10.jpg (800×570)

indisch-10.jpg (800×570)

Penjual Es 1911

Penjual Es 1911

Pedagang cina

Pedagang cina

indisch-06.jpg (800×558)

indisch-06.jpg (800×558)

indisch-14.jpg (800×748)

indisch-14.jpg (800×748)

indisch-04.jpg (800×870)

indisch-04.jpg (800×870)

indisch-08.jpg (800×739)

indisch-08.jpg (800×739)

Pinterest
Cari