Wanna one

Collection by Jeon jungkook

11 
Pins
 • 
7 
Followers
jeon jungkook
Look - Wanna One Kang Daniel - Park Jihoon - Lee Daehwi - Ong Seongwoo - Kim Jaehwan - Park Woojin - Lai Guanlin - Yoon Jisung - Hwang Minhyun - Bae Jinyoung - Ha Sungwoon Jinyoung, K Pop, Oppa Gangnam Style, Look Magazine, Fandom, Produce 101 Season 2, Ong Seongwoo, Kim Jaehwan, Korean Boy Bands

Twitter. It's what's happening.

From breaking news and entertainment to sports and politics, get the full story with all the live commentary.

Wanna-One - Jihoon and Daehwi Jinyoung, K Pop, Cho Chang, Park Bo Gum, Ten Chittaphon, Produce 101 Season 2, Lee Daehwi, Ong Seongwoo, Kim Jaehwan
K PopCho ChangTen ChittaphonProduce 101 Season 2Kim Jaehwan

Wanna-One - Bae Jinyoung

Bae Jinyoung

Wanna One Bae Jinyoung

Wanna One To be One Bae Jinyoung Lai Guanlin

energetic #PanDeep #LaiKuanLin #BaeJinYoung #WannaOne #Wannable #DeepDark #YesGood #poliwag #baebunny

As we’re reaching the end of the year it’s closer when Wanna One disbands it’s so sad we’ll miss you Daniel Jihoon Jisung Sungwoon Minhyun Seoungwoo Jaehwan Woojin Jinyoung Daehwi and Kuanlin💔 Jinyoung, K Pop, Day6, All Meme, Guan Lin, Shared Folder, Produce 101 Season 2, Thing 1, Ong Seongwoo

Twitter. Đó là điều đang diễn ra.

Từ những tin tức và giải trí nổi bật đến thể thao và chính trị, nhận đầy đủ thông tin với tất cả bình luận trực tiếp.

Wanna-One - Park Jihoon Cho Chang, Park Bo Gum, 61 Kg, E Dawn, Ong Seongwoo, Ha Sungwoon, Child Actors, Produce 101, K Idol
Cho Chang61 KgE DawnHa Sungwoon

wanna one teaser photo park jihoon