krisalfina
More ideas from krisalfina
#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

시간은 늘 조금은 빠른듯하다. 하지만 가끔 그녀와 함께 한 무언가를 떠올릴 때면 천천히 흐르다 이내 멈추어 버리기도 한다.  변덕쟁이.   시간이 멈추려 하면 빗방울 하나하나에 이름을 붙이기도 하고  떨어지고 있는 한명한명의 이야기에 귀를 기울이며 그 순간에 머무르곤 한다.   적당한 비가 내 어깨를 적셔올 즈음 그는 허락 없이도 날 번쩍 들어 지금에 내려놓지만   돌아와 눈감으면 아직도 난 그날의 그녀를 의식하고 있는 듯한 호흡을 하게 된다 나의 일부가 아직 그곳에 살고 있는 것처럼  By 현현(endmion1)

시간은 늘 조금은 빠른듯하다. 하지만 가끔 그녀와 함께 한 무언가를 떠올릴 때면 천천히 흐르다 이내 멈추어 버리기도 한다. 변덕쟁이. 시간이 멈추려 하면 빗방울 하나하나에 이름을 붙이기도 하고 떨어지고 있는 한명한명의 이야기에 귀를 기울이며 그 순간에 머무르곤 한다. 적당한 비가 내 어깨를 적셔올 즈음 그는 허락 없이도 날 번쩍 들어 지금에 내려놓지만 돌아와 눈감으면 아직도 난 그날의 그녀를 의식하고 있는 듯한 호흡을 하게 된다 나의 일부가 아직 그곳에 살고 있는 것처럼 By 현현(endmion1)