Flowren

Flowren

1 follower
·
10 follower
Flowren
More ideas from Flowren
Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện   Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có...

Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có...

외울 만큼 많이 읽었던 편지 매일 다른 기분 속에서 난 같은것을 느끼네   오늘도 반복될 진부한 옛 이야기지만 모든 것의 시작과 탄생에는 의미가 있듯   내가 느끼는 고마움과 미안함은 다시는 받지 못할 그녀의 작은 글자들에서 시작 되었네   내게 그림을 그리게 하고 지친 내 심장을 다시 뛰게 하고 편지 속 내 이름을 가진 남자를 그리워하게 하고...

외울 만큼 많이 읽었던 편지 매일 다른 기분 속에서 난 같은것을 느끼네 오늘도 반복될 진부한 옛 이야기지만 모든 것의 시작과 탄생에는 의미가 있듯 내가 느끼는 고마움과 미안함은 다시는 받지 못할 그녀의 작은 글자들에서 시작 되었네 내게 그림을 그리게 하고 지친 내 심장을 다시 뛰게 하고 편지 속 내 이름을 가진 남자를 그리워하게 하고...