Kanda Kurniawan

Kanda Kurniawan

Fosil / kanda Zodiac aquarius Lambang ny air.. tenang, mengalir, dan dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidup.. tanpa air manusia akan mati Jngn buat
Kanda Kurniawan