Last 2 ayah of surah bakarah

Last 2 ayah of surah bakarah

Quran, Holy Quran

#AharemengeDawath #SalafiMV; Salafi Dawath aki Ranai Riheege Agakah Vikigen Nudhaane eve! Quran ai Sunnai Bayaan kurumaki ei Verinnah Vikifaivumeh Nooneve!

#AharemengeDawath #SalafiMV; Salafi Dawath aki Ranai Riheege Agakah Vikigen Nudhaane eve! Quran ai Sunnai Bayaan kurumaki ei Verinnah Vikifaivumeh Nooneve!

Miadhu #Salafiyya #salafeen ge Aqeedhaa aa Manhajj aa Usoolu thah Dhookohffa waa Meehunnah #salafiyya Noon Haqq ehen Ba'eh Fennan othee Konthaakun?

Miadhu #Salafiyya #salafeen ge Aqeedhaa aa Manhajj aa Usoolu thah Dhookohffa waa Meehunnah #salafiyya Noon Haqq ehen Ba'eh Fennan othee Konthaakun?

#Dua_Ijaaba_kuravvaa_waquthuthah

#Dua_Ijaaba_kuravvaa_waquthuthah

Pinterest
Search