Shigemira Komozaku22

Shigemira Komozaku22

πŸ’19th πŸ’. Fashion πŸ‘—and art πŸ–ŒπŸ–. Japanese food πŸ™πŸ£πŸ‘πŸœπŸ›πŸŽ and anime lover.
Shigemira Komozaku22
More ideas from Shigemira
chevron dress and denim vest - choose dress with sleeves and longer hem

How should you wear your denim vest this summer? Here are 20 style tips on how to wear denim vests, including outfit ideas and fashion inspiration.

BD+en+classe+:+Booooom+!+Whouah…..ouh+!+Huch…?+Ziiiiiiiiiiiiiiip+Boing!…+#FIBD2017

These comic effects will be added t o enhance the characters emotions. Eg: The close up of the shocked Kia Si will have the Exclamation marks pop up by the eyes.