pei🍉

pei🍉

18
Followers
16
Following
human👯
pei🍉
More ideas from pei🍉
Những gì của tôi, tôi cho bạn, bạn có thể mang đi. Nhưng tôi không cho, bạn không nên trách tôi, càng không thể cướp đi. Đối xử tốt với bạn thì bạn nên trân trọng, chứ không phải cảm thấy đấy là lẽ đương nhiên. Vậy mà có quá nhiều người lại không hiểu được đạo lý này.

Những gì của tôi, tôi cho bạn, bạn có thể mang đi. Nhưng tôi không cho, bạn không nên trách tôi, càng không thể cướp đi. Đối xử tốt với bạn thì bạn nên trân trọng, chứ không phải cảm thấy đấy là lẽ đương nhiên. Vậy mà có quá nhiều người lại không hiểu được đạo lý này.

♥ Pinterest : @logical911 ♥

♥ Pinterest : @logical911 ♥

red flowers #love

Moodboard: Gryffindor “There is thunder in our hearts ” Hufflepuff

pinterest: @royaltraship

Sometimes people get hurt so badly that they cant give up the thought of considering themselves as a depressed soul.sometimes all you need a shoulder to cry on but wat if there was no shoulder wouldnt that make you more stronger?

Seo Changbin

Seo Changbin