مقام علمی زینب سلام الله علیها تا حدی بود که در کوفه، کرسی درس داشت و برای زنان مسلمان تفسیر قرآن و احکام شرعی می گفت. پس از گذشت سالها از آن روزگار نیز، اگر برادرش امام حسین علیه السلام از مدینه خارج می شد، مردم به زینب سلام الله علیها رجوع می کردند و حل مشکلات خود را از ایشان می خواستند.

مقام علمی زینب سلام الله علیها تا حدی بود که در کوفه، کرسی درس داشت و برای زنان مسلمان تفسیر قرآن و احکام شرعی می گفت. پس از گذشت سالها از آن روزگار نیز، اگر برادرش امام حسین علیه السلام از مدینه خارج می شد، مردم به زینب سلام الله علیها رجوع می کردند و حل مشکلات خود را از ایشان می خواستند.

Niqab Fashion, Muslim Fashion, Muslim Girls, Muslim Women, Hijab Ideas, Hijab Niqab, Beautiful Hijab, Hijab Styles, Modest Clothing

كل شيخ و له طريقه !  كل  طريقه  و لها مشايخ ! و كل شيخ إلهربيع القلوب

كل شيخ و له طريقه ! كل طريقه و لها مشايخ ! و كل شيخ إلهربيع القلوب

Hijab Niqab, Hijab Outfit, Cosy Outfits, Hijab Fashion, Muslim Fashion, Modest Fashion, Beautiful Hijab, Iranian Women, Hijab Styles

girl in black burqa niqab photos pictures styles hijab fashion beautiful women half images girlvalue photo

Dear Sisters In Islam .. The most beautiful woman is one who protects her beauty from the eyes of strange men and saves it for their husband by wearing Hijab/Niqab. They are women of honor who live a life of respect. They are so precious that they are not objects of admiration by every random man. Even they are not post their picture on any social media,,

Dear Sisters In Islam .. The most beautiful woman is one who protects her beauty from the eyes of strange men and saves it for their husband by wearing Hijab/Niqab. They are women of honor who live a life of respect. They are so precious that they are not objects of admiration by every random man. Even they are not post their picture on any social media,,

And yeah, surely, the eyes which haze upon now, will not see as such, but the eyes, of Islam, I will certainly, perform the best of prayers amongst thee insha Allah

And yeah, surely, the eyes which haze upon now, will not see as such, but the eyes, of Islam, I will certainly, perform the best of prayers amongst thee insha Allah

Niqab Style, Abaya Style, Niqab Fashion, Hijab Dpz, Girl Hijab, Arab Girls, Hijab Niqab, Beautiful Hijab, Beautiful Women

Pinterest
Search