Pinterest

OLDSCHOOL - INDONESIA

20 Pin106 Pengikut
Yang Lawas Yang Keras
Indonesia Tanah Airkoe

Indonesia Tanah Airkoe

Montor Djawa

Montor Djawa

Rokok Pak Tani

Rokok Pak Tani

Adjur - Adjer

Adjur - Adjer

Idjazah Sopir

Idjazah Sopir

Rokok Siluman

Rokok Siluman

Rokok Tjap Ramboetan

Rokok Tjap Ramboetan

Rokok Tjap Sarang Burung

Rokok Tjap Sarang Burung

Golek Duwit

Golek Duwit

Djamu Tjap Djago

Djamu Tjap Djago

Djamu Tjap Potret Njonja Meneer Semarang

Djamu Tjap Potret Njonja Meneer Semarang

Ben Hur

Ben Hur

DJimat Sedjati

DJimat Sedjati

Aneka Ria SRIMULAT

Aneka Ria SRIMULAT

Kopi Bir

Kopi Bir

HOLDEN Pick Up - 1963

HOLDEN Pick Up - 1963