وقتی نباشی تحمل تنهایی کار ساده ای نیست  چون  تنهایی قبل از تو  با تنهایی بعد از تو زمین تا آسمان فرق میکند... #نازنین_عابدین_پور

وقتی نباشی تحمل تنهایی کار ساده ای نیست چون تنهایی قبل از تو با تنهایی بعد از تو زمین تا آسمان فرق میکند... #نازنین_عابدین_پور

Anime Muslimah, Muslim Women, Cartoon Drawings, Niqab, Hijab Styles, Hijab Fashion, Cartoon Girls, Islamic Art, Manga

keep your shalihah friends

The best way is that friends are friends with good intentions and the hurry to get something

Cartoon Art, Cartoon Girls, Cartoon Drawings, Muslim Girls, Muslim Women, Muslimah Anime, Girls Status, Manga Girl, Drawing Art

Hijab Fashion, Girl Fashion, Muslim Fashion, Modest Fashion, Girly Things, Hijabi Girl, Hijab Dpz, Dress Muslimah, Hijab Ideas

This woman symbolizes oppressed people suffering from injustice, repression, oppression and homelessness.

Pinterest
Search