Bangkok China Town

China Town, Bangkok - Thailand - visited in 2008 and 2010

Hua Hin

Hua Hin

Bangkok market

Bangkok market

Curries in Bangkok

Curries in Bangkok

Rambutans in Bangkok

Rambutans in Bangkok

She is a long way from home

She is a long way from home

Building bridges in Prapa Deng

Building bridges in Prapa Deng

Prapa Deng

Prapa Deng

Prapa Deng

Prapa Deng

Prapa Deng

Prapa Deng

Pinterest
Search