Icha Raisa
More ideas from Icha
Easiest thing for me to remember

How to say hungry in korean. Bae-go-pa-yo (Korean: 배고파요) would be the more polite way to say this.

달그락슈가 trên Twitter: "161029 #방탄소년단 #슈가 @BTS_twt 벽뿌셔 우주뿌셔.....엉엉 ʃ (⌇ຶД⌇ຶ)ʃ https://t.co/ZPEc8ieqDE"

달그락슈가 trên Twitter: "161029 #방탄소년단 #슈가 @BTS_twt 벽뿌셔 우주뿌셔.....엉엉 ʃ (⌇ຶД⌇ຶ)ʃ https://t.co/ZPEc8ieqDE"

we are bulletproof! : Photo

we are bulletproof!

Được nhúng

Được nhúng