INVITER TO FAITH - URDU

ALLAH,MUHAMMED,MOHAMMED,SWS,ISLAM,QURAN,MUSLIM,INVITER TO FAITH
61 Pins1 Followers
AULAD KI TARBIYAT I BEHAN KA EAK PAYGAM

AULAD KI TARBIYAT I BEHAN KA EAK PAYGAM

BURA MAHOOL CHOODO I NUA JAWANO KO EAK PAYGAM

BURA MAHOOL CHOODO I NUA JAWANO KO EAK PAYGAM

KAB TAK TUBA KHOOBUL HAY

KAB TAK TUBA KHOOBUL HAY

DAROOD E PAK KI FAZILAT AUR BARAKAT I MUQTASAR BAYAN

DAROOD E PAK KI FAZILAT AUR BARAKAT I MUQTASAR BAYAN

MUSALMAN BANO I UMMAT KO EAK ZARURI PAIGAM

MUSALMAN BANO I UMMAT KO EAK ZARURI PAIGAM

MUSAB IBN UMAIR R.A - SAHABA KAY QURBANIYA

MUSAB IBN UMAIR R.A - SAHABA KAY QURBANIYA

BHOOK NAY GHAR MAY TIKNAY NAHI DIYA I AUR HUM ALLAH KI NA SHUKRI KAR TAY HAY

BHOOK NAY GHAR MAY TIKNAY NAHI DIYA I AUR HUM ALLAH KI NA SHUKRI KAR TAY HAY

10 WASIHATAY NABI YA KAREEM (SWS) KI MAAZ BIN JABAL R.A KO I ZAROORI BAYAN

10 WASIHATAY NABI YA KAREEM (SWS) KI MAAZ BIN JABAL R.A KO I ZAROORI BAYAN

AAJO WAPAS KAMIYABI KI TARAF I DUKBARI FARIYAD

AAJO WAPAS KAMIYABI KI TARAF I DUKBARI FARIYAD

UMMATI UMMATI I ZAROOR SUNIYA GA

UMMATI UMMATI I ZAROOR SUNIYA GA

Pinterest
Search