Irene Stephanie

Irene Stephanie

Irene Stephanie
Ide lain dari Irene
이런 매력이 숨어있다니! 보이는 컬러와 바른 컬러가 180도 다른 베베컬러립밤 #페퍼 #3ce #stylenanda #스타일난다 #베베컬러립밤 #lipbalm #페퍼 #pepper

이런 매력이 숨어있다니! 보이는 컬러와 바른 컬러가 180도 다른 베베컬러립밤 #페퍼 #3ce #stylenanda #스타일난다 #베베컬러립밤 #lipbalm #페퍼 #pepper

3CE BEBE COLOR LIP BALM #HUSH | STYLENANDA

3CE BEBE COLOR LIP BALM #HUSH | STYLENANDA

3CE DRAWING LIP PEN #BORN RED | STYLENANDA

3CE DRAWING LIP PEN #BORN RED | STYLENANDA

3CE BEBE COLOR LIP BALM #PEPPER | STYLENANDA

3CE BEBE COLOR LIP BALM #PEPPER | STYLENANDA

byun jungha | Tumblr

byun jungha | Tumblr

byun jungha | Tumblr

byun jungha | Tumblr

Byun Jungha for STYLENANDA // 3CE HO BALM

Byun Jungha for STYLENANDA // 3CE HO BALM

다문화

다문화

byun jungha - Pesquisa Google

byun jungha - Pesquisa Google

☽ pinterest: charlottegrac3 ☾

☽ pinterest: charlottegrac3 ☾