Kassian Cephas  Indonesia 1845-1912  Young Javanese Woman  c. 1885  Albumen silver Photograph  13.7 x 9.8 cm  Collection National Gallery of Australia  (Via Art Blart )

Kassian Céphas Indonesia Young Javanese woman c. 1885 Albumen silver photograph x cm Collection National Gallery of Australia (via Art Blart)

“Lời xin lỗi không nên có nhất trên thế giới này, chính là xin lỗi vì tình yêu của chính mình.” {Tôi như ánh dương rực rỡ | Cố Mạn }

“Lời xin lỗi không nên có nhất trên thế giới này, chính là xin lỗi vì tình yêu của chính mình.” {Tôi như ánh dương rực rỡ | Cố Mạn }

Buitenzorg, Bogor 1888 (taken from Indonesia Tempo Doeloe)

Buitenzorg, Bogor 1888 (taken from Indonesia Tempo Doeloe). Bogor is only an hour driving from Jakarta, now it's one of the big city in West Java.

Dulu namanya Bioskop Menteng, sekarang namanya Megaria

A long time a go the name was Bioskop Menteng, now the name is Megaria

Ingang Botanische tuin in Buitenzorg.  Pinned from Machteld Klaren's Board

Ingang Botanische tuin in Buitenzorg. Pinned from Machteld Klaren's Board

Regina pacis

Regina pacis

Meneer Vrijbug dan putranya, Pangalengan, Jawa Barat. 1920-1930

Meneer Vrijbug dan putranya, Pangalengan, Jawa Barat. 1920-1930

Kerkhof in de Plantentuin (Kebun Raya) van Buitenzorg (Bogor)

Kerkhof in de Plantentuin (Kebun Raya) van Buitenzorg (Bogor)

Bogor zoological museum...

List of museums and cultural institutions in Indonesia - Wikipedia, the free encyclopedia

Jl sudirman 1969

Jl sudirman 1969

Bogor Botanical Garden

Bogor Botanical Garden

Belakang btm 1912

Belakang btm 1912

Time after time

Time after time

Pinterest
Search