More ideas from JayantiPS
White Instagram Feed Using VSCO Filter HB2 More More

I'm wanting to start my winter theme sooner then later so that I can get a lot of good shots in, and this filter is just so gorgeous that it might be the one.

Ứng dụng chỉnh ảnh nào cũng có đủ nhưng đã thử mãi mà cũng chẳng đẹp được như những người khác, bạn đã gặp chuyện này bao giờ chưa? Nếu câu trả lời là có thì hãy lưu lại ngay những công thức chuẩn đến từng milimet dưới đây để có bức hình đẹp chẳng long lanh nhé!

Ứng dụng chỉnh ảnh nào cũng có đủ nhưng đã thử mãi mà cũng chẳng đẹp được như những người khác, bạn đã gặp chuyện này bao giờ chưa? Nếu câu trả lời là có thì hãy lưu lại ngay những công thức chuẩn đến từng milimet dưới đây để có bức hình đẹp chẳng long lanh nhé!

pinterest: scarlettgrams

✖️free filter❕kinda grunge x dark fade filter. works amazing for a feed It looks best for plain and pics with white in them — tAnkyouu on LOVE YALL (some cool filters next)