Pinterest
Wayang Kulit Krishna Puppet

Wayang Kulit Krishna Puppet

Wayang_Kulit_Rama___Shinta_tanpa_gagang__kulit_asli__ukuran_.jpg (588×600)

Wayang_Kulit_Rama___Shinta_tanpa_gagang__kulit_asli__ukuran_.jpg (588×600)

Batara Bayu

Batara Bayu

Abimanyu

Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity

BUTO CAKIL (Cakil Giant) in Wayang Kulit (leather puppet)

BUTO CAKIL (Cakil Giant) in Wayang Kulit (leather puppet)

Arimbi leather

Arimbi leather

Sitija

Sitija

Bisma .. my boss :P

Bisma .. my boss :P

Banowati Yogyakarta

Banowati Yogyakarta

wy-dasamuka.jpg (image)

wy-dasamuka.jpg (image)

Drupadi

Drupadi

Karna leather

Karna leather

Rajamala

Rajamala

Batara Nyamadipati

Batara Nyamadipati

Narayana

Narayana

Wayang

Wayang