Jizou Huang

Jizou Huang

America / Kpopers but bad in Korean language...... J-Hope,Kyuhyun,Chen are my life....
Jizou Huang
Ide lain dari Jizou
140822 Suvarnabhumi airport #mark #bam

140822 Suvarnabhumi airport #mark #bam

140724 MCD 10주년 특집 #GOT7 #마크 #Mark (@mtuan93 ) 양...양복........ 완전 멋잇어...잉ㅠㅠㅠ http://cfile27.uf.tistory.com/original/2750F04553EF556F09D694 … pic.twitter.com/8WQ0dD1Oh3

140724 MCD 10주년 특집 #GOT7 #마크 #Mark (@mtuan93 ) 양...양복........ 완전 멋잇어...잉ㅠㅠㅠ http://cfile27.uf.tistory.com/original/2750F04553EF556F09D694 … pic.twitter.com/8WQ0dD1Oh3

[up!] 140731 나뚜루팝 팬싸인회 #마크 #MARK #GOT7 @mtuan93 >> http://markpoint.tistory.com/46  << http://cfile27.uf.tistory.com/original/2729BC4353EE0C1D21733A … pic.twitter.com/dzZlUzbizO

[up!] 140731 나뚜루팝 팬싸인회 #마크 #MARK #GOT7 @mtuan93 >> http://markpoint.tistory.com/46 << http://cfile27.uf.tistory.com/original/2729BC4353EE0C1D21733A … pic.twitter.com/dzZlUzbizO

[HQ-Preview] 140724 엠카 특별 10주년 #MARK #GOT7 #마크 @mtuan93 마크야 ㅠㅠ 난 죽엇어 엉엉어엉 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ http://cfile23.uf.tistory.com/original/2263BF4453D119A234F82D … pic.twitter.com/M3UytF3vsY

[HQ-Preview] 140724 엠카 특별 10주년 #MARK #GOT7 #마크 @mtuan93 마크야 ㅠㅠ 난 죽엇어 엉엉어엉 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ http://cfile23.uf.tistory.com/original/2263BF4453D119A234F82D … pic.twitter.com/M3UytF3vsY

Sehun

Sehun

fan art E.X.O

fan art E.X.O

thank you for being my favorite boy.

thank you for being my favorite boy.

luhan @ an airport (?) #exo

luhan @ an airport (?) #exo

LuHan

LuHan

Lulu~

Lulu~