Kafka Dance

Kafka Dance

cinta karna muka,,,,ituh bukan cinta tapi nafsu,,,cinta karna materi.,.,ituh bukan cinta tapi matre,,,,cinta karna kebaikan ituh bukan cinta tapi rasa terimakas
Kafka Dance