#AyatOfTheDay Allah meluaskan dan menyempitkan rezeki, memberikan dan menahannya. Allah memberikan rezeki tanpa batas pada orang yang dikehendakiNya

#AyatOfTheDay Allah meluaskan dan menyempitkan rezeki, memberikan dan menahannya. Allah memberikan rezeki tanpa batas pada orang yang dikehendakiNya

#AyatOfTheDay Allah meluaskan dan menyempitkan rezeki, memberikan dan menahannya. Allah memberikan rezeki tanpa batas pada orang yang dikehendakiNya

#AyatOfTheDay Allah meluaskan dan menyempitkan rezeki, memberikan dan menahannya. Allah memberikan rezeki tanpa batas pada orang yang dikehendakiNya

#AyatOfTheDay - Semoga Allah melindungi kita dari memperTuhankan hawa nafsu

#AyatOfTheDay - Semoga Allah melindungi kita dari memperTuhankan hawa nafsu

#AyatOfTheDay - Jumat berkah, yuk berinfaq..

#AyatOfTheDay - Jumat berkah, yuk berinfaq..

#AyatOfTheDay Sudah menyiapkan diri untuk meng-alokasikan sebagian rizki yang Allah berikan pada kita untuk ber-Qurban? Yuk segera salurkan

#AyatOfTheDay Sudah menyiapkan diri untuk meng-alokasikan sebagian rizki yang Allah berikan pada kita untuk ber-Qurban? Yuk segera salurkan

#AyatOfTheDay sungguh agung Allah yang maha rahman dan maha rahim, yang telah menciptakan rasa cinta, menumbuhkan rasa sayang, menjadikan rindu dan ketentraman

#AyatOfTheDay sungguh agung Allah yang maha rahman dan maha rahim, yang telah menciptakan rasa cinta, menumbuhkan rasa sayang, menjadikan rindu dan ketentraman

#HadithOfTheDay - Ya Allah berilah kami pemimpin yang memudahkan urusan-urusan umatnya

#HadithOfTheDay - Ya Allah berilah kami pemimpin yang memudahkan urusan-urusan umatnya

#AyatOfTheDay ya Rabb, golongkan kami ke dalam orang-orang yang engkau beri rahmat dan ni'mat

#AyatOfTheDay ya Rabb, golongkan kami ke dalam orang-orang yang engkau beri rahmat dan ni'mat

#AyatOfTheDay  Bumi tempat kita berpijak, kulit yang senantiasa mengikuti, penglihatan dan pendengaran yang sering tak terkontrol akan jadi saksi perbuatan kita

#AyatOfTheDay Bumi tempat kita berpijak, kulit yang senantiasa mengikuti, penglihatan dan pendengaran yang sering tak terkontrol akan jadi saksi perbuatan kita

#AyatOfTheDay - Bersujudlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari..

#AyatOfTheDay - Bersujudlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari..

Pinterest
Search