ผ้าซิ่น

Peranakan Kebaya Sarongs

Peranakan Kebaya Sarongs

ซิ่นไต

ซิ่นไต

ตีนจก ลาวครั่ง บ้านไร่อุทัยธานี

ตีนจก ลาวครั่ง บ้านไร่อุทัยธานี

มัดหมี่ต่อจก

มัดหมี่ต่อจก

มัดหมี่ต่อจก

มัดหมี่ต่อจก

ซิ่นมัดหมี่ต่อจกอุทัย  จากเพจ มะลิ ไซบีเรียนคลับ

ซิ่นมัดหมี่ต่อจกอุทัย จากเพจ มะลิ ไซบีเรียนคลับ

ผ้าผืนงามจาก เพจคุณ มะลิ ไซบีเรียนคลับ

ผ้าผืนงามจาก เพจคุณ มะลิ ไซบีเรียนคลับ

ซิ่นงาม

ซิ่นงาม

ลาวครั่ง

ลาวครั่ง

ซิ่นปัก

ซิ่นปัก

Pinterest
Cari